Referenssit – Insinööritoimisto Preitilän Rakennetekniikka Oy

Asuintaloja, liikekiinteistöjä, teollisuusrakennuksia, suuria ja pieniä kohteita – tutustu ja liity tyytyväisiin asiakkaisiimme!

Ota yhteyttä

Hoitolaitokset ja vastaavat

 

 • Liedon toimintakeskus, Uudisrakennus, rakennesuunnittelu 2018
 • TVT Orikedon palvelukeskus, Uudisrakennus rakennesuunnittelu 2013
 • Koy Metsäkumpu, Uudisrakennus, 2017
 • Turun Kaupunki:
  • Eläinhoitola, Uudisrakennus, rakennesuunnittelu
  • Liinahaan VHK, saneeraus, rakennesuunnittelu
  • Runosmäen VHK, saneeraus, rakennesuunnittelu
 • Paimion terveyskeskus, peruskorjaus, myös sisäilma korjausta.

Kunnat ja seurakunnat

 

 • Paimion Yläkoulun peruskorjaus, rakennesuunnittelu, useita vaiheita, 2014-2019, jatkuu vielä
 • Tapulikujan koulu, Lieto, uudisrakennus, rakennesuunnittelu
 • Hemmingin koulu, Masku, uudisrakennus, rakennesuunnittelu
 • Paimion seurakunta, kesäkoti Rantalan saneerausta.
 • Paimion kaupunki, Tapiolan päiväkoti, käyttötarkoituksen muutos vanhaan koulu- ja toimistorakennukseen.

Liikuntapaikkoja

 

 • Hani-Halli Mynämäki, uudisrakennus, rakennesuunnittelu
 • Peimari Arena, Sauvo uudisrakennus, arkkitehti ja rakennesuunnittelu

Teollisuuskohteita

 

 • Hydoring Oy, Kyrö, uudisrakennus, arkkitehti ja rakennesuunnittelu, useita eri vaiheita
 • Volvo Truck Center,Lieto, uudisrakennus, rakennesuunnittelu
 • Cargotec Finland Raisio, teollisuushallin laajennus, rakenne- ja elementtisuunnittelu, 2019
 • Sauvon Säilyke Oy, Elintarvikevarastoja, rakenne- ja elementtisuunnittelu.
 • Felix Abba ,Orkla Oy, elintarviketiloja, rakennesuunnittelu

Asuntokohteita

 

 • Lemminkäinen Oy, As Oy Rauninpuisto1, uudisrakennus, rakenne-ja elementtisuunnittelu, 2017
 • Bonava Oy, As Oy West parkin Kirsikka, rakenne-ja elementtisuunnittelu, 2016-2018
 • YH-kodit /Naantalin vuokratalot, As Oy Tammistontie 5, rakennesuunnittelu 2017
 • NCC Building Oy, West Park Kastanja, Pähkinä, uudisrakennuksia, rakenne-ja elementtisuunnittelu
 • YH-Asunnot: Tupasvilla ja Hillankukka, Kaarina
 • TVT Asunnot, Kerrostalojen peruskorjauksien rakennesuunnittelua, useita eri kohteita, myös julkisivu- ja parvekekorjauksia, 2013-2019 ja kohteet jatkuvat. Myös pienempien kohteiden rakennussuunnittelua
 • Taloyhtiöiden peruskorjaushankkeita: mm. linja-, julkisivu- ja vesikattosaneerauksia

Muut

 • Kakslauttanen: Lasi-iglut, Tapahtumatalo rakennesuunnittelu, Portinvartijan rakennus rakennesuunnittelu, KeloIglut, Iglutorni sekä muita lasikattorakenteita

Maatalousrakennukset

 

 • Sikaloita, monta kohdetta, rakennesuunnittelu
 • Maneeseja,
 • Kuivureita
 • Pihattoja

Omakotitalot

 

 • Useita kymmeniä eri omakotitalokohteita, sekä rakennus-, että rakennesuunnittelua
 • Kuivatuskorjauksia
 • Vesikattomuutoksia
 • Käyttötarkoituksen muutoksia

Rivitalot

 

 • Useita eri rivitalokohteita, joihin on tehty sekä rakennus-ja rakennesuunnittelua
 • Rivitalojen saneerauksen suunnittelua
 • Autokatos muutoksia.
 • Jätekatoksia ja kierrätyspisteitä

     

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Insinööritoimisto Preitilän Rakennetekniikka Oy (Y-2539569-4)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jyrki Laine
0400 823 895
jyrki.laine@instopreitila.fi

Henkilörekisterin nimi

Insinööritoimisto Preitilän Rakennetekniikka Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Insinööritoimisto Preitilän Rakennetekniikka Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
jyrki.laine@instopreitila.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna